POMPEJUS (Cn.)

I.
Cn. POMPEJUS
filius Pompeii M. iuvenis incredibili vigore et militari penitus ingeniô, ingenti comparatô exercitu, paternis amicis undique auxilia ei summittentibus, praeliô ad Mundam, prope Ronda Vieia hodie, in regno Granatae, Caesarem co adegit, ut de victoria desperans, iam sibi mortem consciturus esset. Post tamen, hôc, suorum monitu, redintegrante proelium victus, in fuga periit. Frater eius Sextus iunior fugâ elapsus est, animô in quietô et ultionem spirante. Hic servis piratisque collectis, Siciliâ potitus: postmodum cum Augusto et M. Antonio pacem iniit: quos cum in nave sua conviviô excepisset, in Carinis, se illos excepisse iocatus; quod nomen Pompeianis aedibus erat tum ab Antonio Romae possessis; accessit quidam ab amicis. eum submonens, ut utrôque, quod facile poterat, sublatô, se Dominum Orbis faceret: Sed is noluit, fidei illis datae, memorabili in omne aevum exemplô, tenax. Renovatô dein bellô, mari victus, ad Antonium se recepit, inde in Asiam transiit, ubi Titius eum captum Miletum deduxit, dein Antonii et Planci Syriae Praesidis iussu, occidit. Vellei. Paterc. l. 2. Florus l. 4. Dion Hist. R. Hirtius vel Opius, Bell. Hispan. Plutarch. in vita Caes. et antonii, etc.
II.
Cn. POMPEJUS
prioris ex Lucilia fil. qui ex rerum gestarum magnitudine, Magni cognomen invenit. Natus An. 648. Urb, Cond. eôdem tempore, quô Cicero, ut hic testatur de Orat. ad Eloquentiae culmen pervenire cum posset, militarem gloriam praetulit: Impense laudatus a Velleio Paterculo, l. 2. c. 29. Quamprimum togam virilem sumpsit, meruit sub Patre. Dein annô aetat. 23. cum legionibus tribus propriô aere conductis, L. Syllae partes secutus est, ab eoque ad ulciscendos inimicos in Africam missus, Siciliam recepit, Domitium primum expugnavit, deinde et Iarbam regem cepit, de quo triumphavit ante legitimam aetatem, An. 673. Urb. Cond. Quare ab exercitu Syllae Magnus est salutatus. Syllâ paulo post mortuô, Lepidum Româ cedere coegit, quod acta Sullae rescindere vellet, arma capientem, iunctus Catulo vicit. Inde contra Sertorium in Hispaniam profectus, Metelli copiis sese coniungens eum cum tota factione su stulit: iterum triumphô potitus, paulo ante Consulatum: quô durante Tribunis Pleb. potestatem ademptam reddidit. Mox delectus Imperator ad bellum Piraticum, tribus menmsibus id confecit. Dein successor L. Lucullo missus, de Mithridate triumphavit. Tigranem Armeniae regem ei ad genua procumbentem in regnum restituit. Inde Medos, Iberos, Albanos, Colchos, Heniochos, Achaeos, Parthos et Iudaeos debellavit, captô eorum rege Aristobulô. Romam reversus, incredibiliomnium laetitiâ exceptus est, inprimis quod dimissis copiis, contra omnium opinionem, urbem intrâsset: Triumphum auteem egit magnificentissimum, maximâ, ab omni hominum memoriâ, praedâ aerario illatâ: Ad apicem felicitatis evectus, Europâ, Asiâ et Africâ triumphatis. Post haec Caesaris, cuius potentiam iam subvereri inceperat, filiâ Iuliâ ductâ, cum illo Crassoque Trium viratum iniit, sed minime diuturnum inter aemulos. Exstinctâ dein cum filiolo uxore Iulii Caesaris filiâ, Corneliam Scipionis filiam, a P. Crasso M. filio viduam relictam uxorem duxit. Neapoli demum acutissimâ febre correptus, parum abfuit a morte, quae si contigisset, melius cum eo actum fuisset, ob insequentis belli civilis calamitatem. Cum enim Hispaniam sibi curâsset, Caesar autem arma ponere iuberetur. hic rubicone traiectô, Romam venit.. unde profectus Pompeius, in Siciliam primo, dein in Hispaniam tandem in Macedoniam fugerat, cum immenso exercitu. Mox Pharsalicâ pugnâ a Caesare insequente, copiis longe inferiore, superatus, in Aegyptum fugiens, regis perfidiâ, consiliô Theodoti praeceptoris, ab Achilla praefecto interfectus est. A. C. 706. Urb. Cond. pridie diei natalis, Vallei. Paterc. Hist. l. 2. Plut. in Pomp. Florus, l. 4. Appianus, Dion, Eutrop. Euseb. Oros. etc. Filios reliquit Cn. et Sext. Pompeios: quorum ille apud Mundam Hispaniae urbem terrestri, hic apud Siciliam navali praeliô superatus fuit. Vide infra. Lucan. l. 1. v. 129.
—— Alter (Pompeius) vergentibus annis
In seniumlongoque togae tranquillior usu
Dedidicit iam pace ducem: famaeque petitor
Multa dare in vulgus: totus popularibus auris
Impelli, plausuque sui gaudere theatri.
Nec reparare novas vires, multumque priori
Credere fortunae: stat magni nominis umbra.
Pompeio M. Adrianus Imperator in Aegypto, appositô versu:
Ossa viri magni tenui quam clausa sepulchor!
parentavit, A. C. 132. Ael. Spartian. in vita eius, c. 14. etc. Nic. Lloyd. Addo, quod primus theatrum Romae mansurum exstruxit, lapide quadratô, ad exemplum eius, quod Mitylenis viderat bellô Mithridaticô, ut refert Corn. Tacitus, l. 14. Annal. c. 20. De quo sic Tertullian. l. de Spectac. Pompeius Magnus solô theatrô suô minor, cum illam arcem omnium turpitudinum exstruxisset, veritus quandoque mernoriae suae Censoriam animadversionem, Veneris aedem superposuit, et ad dedicationem edictô populum vocans, non Theatrum, sed Veneris templum, nuncupavit, cui subiecimus, inquit, gradus spectaculorum: ita damnatum et damnandum opus Templi titulô praetexuit et disciplinam superstitione illusit. Vide Ioh. Rosin. Antiqq. Rom. l. 5. c. 4. Idem Romae primus Triumphali currui elephantos iunxit, Plin. l. 8. c. 2. quem dein sequutus est Caius Caesar, Gallico Triumpho, Sueton. c. 37. Claudius, apud eundem, c. 11. Domitius, Allobrogibus Arvernisque superatis, apud eundem, in Nerone, c. 2. gordianus III. apud Iul. Capitolin. c. 27. et Aurelianus, apud Zonaram, Annal. 3. Tom. nec non Alexander Severus, apud Ael. Lampridium. Unde patet. falli Sidonium, qui Caecilium Metellum bellô Punicô victorem Elephantis triumphôsse scribit: Neque enim ille currui subiecit aut iugo, sed duxit, populoque Rom. ostentavit, ut videre est ex Seneca, de Brev. vitae, c. 13. etc. Bacchum tamen Pompeio praeivisse post Indos devictos, Diod. Siculus habet, Biblioth. l. 4. Tulit autem in Triumpho, victo Mithridate, hebenum, teste C. Solin. Polyhistore, c. 55. Idem transtulit vasa ex auro et gemmis abacorum novem, Plin. l. 37. c. 2. eademque victoria, pergit Auctor, primum in urbem murrbina induxit, primusque sex pocula ex eo triumpho Iovi Capitolino dedicavit, quae protinus ad hominum usum transiêre, etc. Vide praefatum Rosinum, Antiqq. Rom. passim. et Dempster. in Paralipom. in Rosin. l. 10. c. 29. Antiquit. In annulo Pompeii sculptum fuisse Leonem Plut. in vit. tradit, qui et forsan in scuto eius: Ita autem ille, Caesar veniens eum, qui caput Pompeii sibi obtulit, ut detestabilem aversatus est, Annulum eius accipiens illachrymavit: Insculptus Leo erat ensem tenens. Idque ad imitationem Agamemnonis, quem simili emblemate fuisse delectatum, docet Pausan. in Eliacis prior. Unde pergit Plut. alibi: Ceteri tergiversantem Pompeium increpabant irritabantque omnes, Agamemnonem et Rigem Regum appellantes, quasi nolentem deponere Imperium, etc. in Caes. Vide Fortun. Licetum de Gemmis Annularibus Schem. 48. c. 146. Vide et Cneus.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • Pompējus — Pompējus, römisches plebejisches Geschlecht, das erst seit dem 2. Jahrh. v. Chr. genannt wird. Es teilt sich in zwei Zweige, von denen der eine den Beinamen Rufus, der andre seit dem Triumvir P. (s. Pompejus 3) den Beinamen Magnus führt. Die… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Pompējus — Pompējus, Name der Glieder eines berühmter römischen plebejischen Geschlechts, mit den Familien der Festus, Labeo, Longinus, Nepos, Rufus, Strabo etc. 1) Quintus Pomp. Rufus, wurde 141 v. Chr. Consul, erhielt dann das diesseitige Spanien u.… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Pompejus — Pompējus, Gnäus P. Magnus, röm. Staatsmann, geb. 106 v.Chr., bekämpfte 71 den Sertorius in Spanien, beendete den Sklavenkrieg, 70 Konsul, besiegte 67 die Seeräuber, 63 den Mithridates, schloß 60 mit Cäsar und Crassus das erste Triumvirat,… …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Pompejus — Pompejus, Name eines röm. plebejischen Geschlechts. Cnejus P. Strabo zeichnete sich als Feldherr im Kriege gegen die Bundesgenossen aus, focht dann auf Sullas Seite gegen die Partei des Marius, wurde 87 v. Chr. durch den Blitz getödtet. Sein Sohn …   Herders Conversations-Lexikon

  • POMPEJUS — tribunus militum, detectâ coniuratione Pisonianâ, exutus tribunatu, quasi Principem non quidem odisset, sed tamen existimaretur, Tacit. l. 15. Annal. c. 71 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Pompejus — Büste des Pompeius in Kopenhagen Gnaeus Pompeius Magnus (dt. auch Pompejus; * 29. September 106 v. Chr.; † 28. September 48 v. Chr. bei Pelusium) war ein römischer Politiker und Feldherr, bekannt als Gegenspieler Gaius Iulius Caesars. Er galt bis …   Deutsch Wikipedia

  • Pompejus, B. (5) — 5B. Pompejus (Popo) (23. Oct.), ein Priester, welcher im Bisthum Lüttich verehrt wird. Er war Sacellan der heil. Oda und genießt unvordenkliche Verehrung. S. S. Oda2 …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Pompejus, S. (1) — 1S. Pompejus (5. April), ein bei den Griechen verehrter Martyrer. Als man ihn durch das Schwert tödtete, floß Milch aus der Wunde. (A. H. L.) …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Pompejus, S. (2) — 2S. Pompejus (10. April), ein Martyrer in Afrika. S. S. Terentius …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • Pompejus, S. (3) — 3S. Pompejus (7. Juli), ein Martyrer zu Durazzo in Albanien. S. S. Peregrinus16. (II. 457.) …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.